New book

Text Box: Bible Discovered
Babel (Babylon) = Bible

 The established scientific wisdom is ‎based on biased colonial imperialistic fantasies, Aryanization, and false religions

 Denying of the women's roles in ancient world, on the occasion of international women's day 2014

 The Betrayal Philosophy On The Occasion Of The World Philosophy Day 2013

 Second Edition of the Bible Discovered “Bible = Babel (Babylon)”

 A pseudo Ezidianism symbol, based on misunderstanding

 The clan Malek and Hinmini language in Béra

 Celebrate Kurdish cultural heritage

 A network of Nazi professors and MIT the Turkish Secret Service

 Kurds the earliest farmers and the earliest village-farming-community in Kurdsu

 Your “Káka” is still sold for a huge sum!

 Persepolis (Parsa or Takht-e Jamshid), Naqsh-e Rostam, Pasargad(-ae), Tele Bakum are names falsely invented ...

 Why the Kurds should boycott the Arabic, Iranian and Turks languages and the present educational system at all?

 Another Acknowledgment: Indo-European Languages Originated in Anatolia

 It is also your responsibility

 How independent Ancient language discovered?

 Remind them on their responsibility

 Translation of Hammurabi's code of laws is structurally corrupted

 Betrayal sociology, historiology and philosophy

 Nepotism at its best

 Historical Moments

 Author seeks to correct contemporary ... of ancient Near East history

 Culture and history deception

 Patrons of the Nazi heritage

 Zoroastrianism is a fake religion

 Ahura-Mazda is a false reading of The Mission of Prophet Abraham

 Persian Cyrus the Great Brick-inscription is also hoax

 Who was ... Aryamehr

 Testimonial Request Letter

 Cakine Šauw (Travail of ...

 The fortunate way (Ai wa ri) 

 The Political Agenda

 My Stray Nation

 STOP GENOCIDE SAVE ..

 Iraq Rapport Arms Trade

 The contributing of the Dutch

 Persepolis is not authentic

 Námagaí Šíx Mámúd Barzanji

 Gorge Asu, the spring epic

 Territory Kurdu

 Sarbarai Dawran

 The Moment

 Decision European Court ...

 Besluit van Europees Hof ...

 Vervolg Beroep

 Sacrificing the Kurds to ... Iraq

 Opofferen van de Kurden ...

 Qorwani kerdene Kurd

 Guennol Lioness $57.161.000

 Take action Guennol Lioness

 Leeuwin rec.bedr.$57.161.000

 Shiren Farhai ancient drama

 Afghan Shirin Farhad

 List of Traditional Kurdish Sports and Games

 Rizai Nasati Kurd

 Kurdish histo. cult. identity

 Ku. cult.histo. identiteit

 Kurds in Khorasan

 Mother of Cultures

 Moeder van Culturen

 Nationale Identiteit Karkuk

 Symposium2003

 Scientific collaboration

 Wetenschap... collaboratie

 Participation Ku. Universities

 Gáĺe Xéz’o Téš

 Participatie Ku. Universiteiten

 Hudasi Zankoana Jenawsai Gal

 Inspiratie Bronnen Kurdsu

 Secret Divinity of the Nights

 Sere Diwane Sawan

 Oprichting Raad ... Kurden

 Rai Kurd

 Riste Nisane Nasawi Kurdi

 Standard Alpha... Writhing

 Ku. Nationale Schrijfwijze

 Misbruik Ndl...Voorzieningen

 Kunst

 Theatre Arts ancient Kurds

 Ancient Ku music instruments

 Muziektheater Bliksem

 Rapport sympo... Hoe Oud

 Waarmee is mens bezig?

 De eisen van de Ndl... Kurden

 Het drama politiek ... cultuur

 Hoe oud zijn de Kurden

 Boek Verzwegen

 The hidden Ancient Kurdish Identity has reappeared!

List of Publications

By Hamíit Qliji Bérai

 

Home

Elamirkan

Books

Order form

Arts

Contact

Donate

 

KURDISCHE NATIONALE IDENTITEIT

De cultuurhistorische identiteit en culture-erfgoed

Vanuit de gevestigde racisme-politiek (valse) opinie namens taalwetenschap, historiewetenschap en volkenkunde, is de Kurdische natie als een Iraans (Arisch) volk en de Kurdische taal als een Iraanse taal verklaard. Met het Arisch (Iraans) is Nieuw-Perzisch bedoeld, die ontstaan zouden zijn veel recenter dan 651 christelijke jaartelling. Dit betekent met andere woorden dat het Kurdische volk en de Kurdische taal in een periode ontstaan zouden zijn na het omverwerpen van het Sassanitische rijk (224-651 AD, het woord Sassan- is vervalsing van Satan-, het laatste Kurdische rijk) in ca. 651 n. Chr., door de moslims. Dat periode, het ontstaan van Kurdisch de 9de eeuw n. Chr. zouden zijn. Dat is op te maken bij: Een Perzische Grammatica en Historie van deze taal, door J. G. Johan ter Haar, 1996, p. 1-3; prof. dr. J.G. Johan ter Haar is hoogleraar aan universiteit van Leiden voor Arabische, Perzische en Turkse Talen en Culturen). En bij G. Lazard, “The Rise of the New Persian Language”, in The Cambridge History of Iran Vol. 4 (From the Arab Invasion to the Saljuks) onder redaction of R.N. Frye (London: Cambridge University Press 1975, 595-633).

In tegenstelling tot zulke verklaring blijkt uit het onderzoek van instituut Elamirkan dat ik sinds 1994 leid, echter dat de Kurdische natie de nabestaande van de Elamitische volkeren “de Soemeriërs, Babyloniërs, Akkadiërs, Aurámi, Haurámi (Aramees), Hati, Huti (Hittitten), Hurriërs, Pahlavi, Syrisch en andere bevolkingsgroen uit oudheid in Kurdische territorium” te zijn. Ik heb litterair-archeologische bewijsmaterialen voorgelegd uit ca. 2400 voor Christus ca. 651 na Christus, dat zijn teksten die als Elamitisch, Soemerisch, Babylonisch, Akkadisch, Hittitisch, Perzisch, Syrisch etc. zijn bekend gemaakt. De inscripties zijn echter in het huidige Kurdsán opgegraven en zijn duidelijk in Oud-Kurdische talen geschreven die in huidig Kurdisch herkenbaar zijn. In deze teksten uit ca. 2400 v. Chr. - 651 n. Chr., komen ook de namen van Kurd, Kurdisch, Kurdasu (het Kurdistan) en de namen van nu bestaande Kurdische bevolkingsgroepen voor zoals Laak, Luuŕ, Aurámi, Záíá als volgt:

 

Kurdasu (het Kurdistan) of Kurdašu (de Kurdische koning; ša, šah en šu = koning in het Kurdisch), Elamitisch uit Šuša, ca. 2400? v. Chr. Pierre AMIET, Glyptique Susienne Mémoires de la Délégalion archéologique en Iran, Paris, 1972, volume I-II, P.201, nu.1579. -  Pl.149. Cf. p. 191) ; Ook in Hoe Oud zijn de Kurden, H.Q. Berai 2003, p. 17.

 

Šah Luursu (koning van Luuŕsu, Luristan in huidige Iran, het regio van de Lurische bevolking), Akkadisch uit Šuša ca. 2000 v. Chr. (MÉMORIES, ACTES JURIDIQUES SUSIENS, V. SHEIL 1930, nu.159). Ook in Hoe Oud zijn de Kurden, H.Q. Berai 2003, p. 22.

 

Kuteir Laaksu (rechter van Laaksu, governeur van Laaksu) huidige regio Laaksu (Laakistan) in Iran, het territorium van de Laakische bevolking), Akkadisch uit Šuša ca. 2000 v. Chr. (MÉMORIES, ACTES JURIDIQUES SUSIENS, V. SHEIL 1932, p. 14, nu. 173). Ook in Hoe Oud zijn de Kurden? H.Q. Berai 2003, p. 24.

 

ša haammuú.rabi lú kurdaai (Hammú.ŕabí de Kurdische koning, koning Hammú.ŕabí van de Kurden), Soemerisch - Oud-Babylonisch ca.1800 v.Chr. uit Mári (Kurdasu in Syrië), (Letters to King of Mari “Archives Royales de Mari”, Paris 1950, Jean-Marie DURAND (P. 96) 55 [A.682) 10; Heimpel Wolfgang, 2003, P.615; Marco BONECHI et Amalia CATAGNOTI (p.60); ook in De Moeder van Culturen, H.Q. Bérai 2005, p.59: Hammú.ŕabí (heer/lord van de wereld, god van allemaal) is ook identiek met het Kurdisch en is gelijk met bekende Qurans/Arabische synonieme term ŕab.al.álamin, naam voor god.

 

ammuuk Kurdušá- (Wij de Kurdische koningen, (Hittitisch ca 1500 v. Chr., uit Boghazköi)?)

C. ZACCAGNINI, Roma 1974, pp. 25-26, Oriens Antiqvvs, Volume XIII (1974)

HT 21 + KUB VIII 80 (=CTH 52 II: see J. Friedrich: AFO, 2 [I924-25], pp. 119-124) 2.

KUB = Keilschrifturkunden aus Boghazköi, I-XL, Berlin.

AFO = Archiv für Orientforschung, Berlin-Graz

Kurduaša (Harvard Semitic Studies 42:19, 58:6, 57: 16 and 49: 33).

 

Kurdali (KBo XV 10 I 2, Otten, KUB XII 63 II 22, KBo V 1 II 23l KUB XXXV 116, 10, ….) Naam van een bestaande Kurdische bevolking Tussen de Iraans-Iraaks grens. Aan de Iraanse kant het streek vanaf ongeveer DíLuuŕu-Mírán tot Oosten van Bag.dá de hoofdstad van huidige Iraak. Kurd.a.li betekent “Kurdisch”, het -li, -lú is vergelijkbaar met het Englishe –ly, Duitsche –lich and het Nederlandse -lijk.

 

Babili Záizzaan híže Úipratuiš (Babylonische Záízán die aan de rivier Euífratú ook), Elamitisch uit Bísetün, ca. 522 v. Chr. (Weiβbach 1937, p. 24-25, § 19); ook in De Moeder van Culturen, H.Q. Bérai 2005, p. 52. Dariuš Perzische koning noemde hier de Záízáieten (een huidige Kurdische bevolkingsgroep) Babylonisch. De Záízáieten leven nog steeds aan rang van de rivier Eufrat in bezet van Turkije.

 

De Kurdische natie en de Kurdische taal kunnen dus niet van de pseudo Arische (Iraans) of Perzische oorsprong zijn. Bijgevolg behoren de beschavingen van de Elamitische volkeren (Soemeriers, Babyloniers, Akkadiers, Hati/Huti (Hittitten), Húriëten, Aramees, Meden) tot Kurdische cultuurhistorische identiteit en culture-erfgoed. Dezen behoren niet tot het culture-erfgoed van de bezetters van Kurdische volk. Het veranderen van de Kurdische cultuurhistorische identiteit en Kurdische culture-erfgoed in “Oud-Iran, Oud-Irak, Oud-Turkije of Oud-Syrië” is niet anders dan het overschaduwen van het bestaan Kurdische volk met Syrië, Irak, Turkije en Iran. Op zo'n manier is men al decennia bezig met het vernietigen van de Kurdische structuur en wegvangen van het bestaan van het Kurdische volk.

De gevestigde opinie maakt dus namens wetenschap een valse wetenschappelijke historische identiteit voor het Kurdische volk. Doelbewust verzwegen en vegen ze weg iedere historische, filologische and archeologische informatie die de historie van de Kurdische natie kan verlichten. Vervolgens negeren ze iedere erkening van het Kurdisch and ontkennen de geschiedenis en de ware identiteit van de Kurden. Dat om voor het Racisme - and Nazi Idiologie, de pseudo “Arische race, Indo-Iraans-Germaans of het Indo-Europees” historisch- taalkundige bewijsmateriaal te fabriceren, heb ze identieke Kurdische documenten uit de oudheid onder andere De (Kurdisch) Koning Protokolen vervalsed. Om zulke onzin geloofwaardig te maken en voor het bewaken en bij elkaar houden van het bol, voor het handhaven van de eenheid van de reproduceerde naties en staten worden nog steeds deze misdaden in de naam van wetenschap gecontinueerd en geligitimeerd en doorgegeven aan de volgende generaties. Zo ontwortelen ze het bestaan van de Kurdische natie. Dat is volksgenocide op“wetenschappelijke methode”.

 

In 1998 heb ik mijn ontdekking bekendgemaakt, en ook in boeken: H.Q. Bérai, 2002; 2003; 2005 en 2006, via Instituut Elamirkan in Nederland zijn gepubliceerd en wereldwijd versprijd. Het onderzoek wordt verhinderd door herhaalde tegenwerkingen van sommige Nederlandse overheidsinstanties en door een aantal Nederlandse hoogleraren, welke aan vervalsing van de geschiedenis, culture-erfgoed en identiteit van de Kurdische natie medeaansprakelijk zijn, voor meer ... .

 

 

Den Haag, 12 januari 2006

Hamiit Qliji Berai

Instituut Elamirkan

www.elamirkan.net

Copyright © 1994 -,  ELAMIRKAN

Facebook

tweet

Blog

Back